Wie is mijn toeslagpartner voor de huurtoeslag?

Het inkomen van uw toeslagpartner telt mee bij de berekening van uw toeslag. Als u een echtgenoot of geregistreerd partner hebt, dan is deze persoon uw toeslagpartner. Ook iemand anders die op uw adres staat ingeschreven, kan een toeslagpartner zijn. Dit is het geval wanneer één of meer van de volgende situaties van toepassing zijn:

  • U heeft bij de notaris een samenlevingscontract getekend
  • U heeft samen een kind
  • U of uw partner heeft een kind van de ander erkend
  • U bent partner in het kader van een pensioenregeling
  • U bent samen eigenaar van een woning
  • U of uw medebewoner heeft een inwonend kind jonger dan 18
  • U bent voor de inkomensbelasting elkaars fiscale partner
  • U was in 2013 al elkaars toeslagpartner

Het is niet mogelijk om meerdere toeslagpartners te hebben. Wanneer u bijvoorbeeld met één medebewoner een samenlevingscontract hebt, maar met een andere medebewoner een pensioenregeling, dan geldt de eerste voorwaarde uit de lijst. De persoon met wie u een samenlevingscontract heeft, geldt dan dus als uw toeslagpartner.

Let op: Als u en uw toeslagpartner niet op hetzelfde adres staan ingeschreven, telt alleen uw eigen inkomen mee voor de huurtoeslag.

Bekijk of u recht heeft op huurtoeslag met een van onze flowcharts: